Elektryczne wózki widÅ‚owe

Nowoczesne wózki widÅ‚owe elektryczne dorównujÄ… pod wzglÄ™dem wydajnoÅ›ci wózkom z napÄ™dem silnikowym, ale przeznaczone sÄ… gÅ‚ównie do pracy wewnÄ…trz magazynu.

W zależnoÅ›ci od natężenia pracy dobierzemy odpowiedni rodzaj wózka. Mamy ogromne możliwoÅ›ci jeÅ›li chodzi o typy akumulatorów i urzÄ…dzeÅ„ towarzyszÄ…cych Å‚adowaniu. Wybór odpowiedniej opcji ma tu kluczowe znaczenie.

Również w przypadku gdy w trakcie dÅ‚ugotrwaÅ‚ego użytkownania zaistnieje konieczność wymiany baterii lub też przy operacjach zaÅ‚adunku i rozÅ‚adunku kontenerów, w których stosuje siÄ™ platformy zaÅ‚adunkowo - rozÅ‚adunkowe tzw. rampy, nasi eksperci na życzenie i bez dodatkowych opÅ‚at przeprowadzÄ… analizÄ™ sytuacji i sporzÄ…dzÄ… ofertÄ™ na miarÄ™ potrzeb klienta.

Kontakt

Mobilift Poland Sp. z o.o.
ul. SÅ‚oneczna 194
05-506 Lesznowola
POLSKA

SEKRETARIAT
T + 48 22 756 78 34
F + 48 885 882 808
E biuro@mobilift.pl

DZIAŁ HANDLOWY
T + 48 885 505 101
F + 48 885 882 800
E biuro@mobilift.pl

SERWIS
T +48 607 767 717
E serwis@mobilift.pl